My Calendar

December 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 29, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
November 30, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt

All day: Utpanna Ekadashi

All day: Utpanna Ekadashi
December 1, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt
December 2, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt

All day: Masik Shivaratri , Pradosh Vrat (K)

All day: Masik Shivaratri , Pradosh Vrat (K)

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 3, 2021

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt
December 4, 2021

All day: Margashirsha Amavasya, Surya Grahan *Purna

All day: Margashirsha Amavasya, Surya Grahan *Purna
December 5, 2021
December 6, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt
December 7, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt
December 8, 2021

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vivah Panchami

All day: Vivah Panchami
December 9, 2021

All day: Mokshada Ekadashi , Gita Jayanti

All day: Mokshada Ekadashi , Gita Jayanti

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 10, 2021

All day: Dhanu Sankranti

All day: Dhanu Sankranti

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt
December 11, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt
December 12, 2021
December 13, 2021

All day: Marriage Muhurt

All day: Marriage Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 14, 2021

All day: Mokshada Ekadashi

All day: Mokshada Ekadashi
December 15, 2021 December 16, 2021

All day: Pradosh Vrat (S) , Dhanu Sankranti

All day: Pradosh Vrat (S) , Dhanu Sankranti
December 17, 2021 December 18, 2021

All day: Dattatreya Jayanti

All day: Dattatreya Jayanti
December 19, 2021

All day: Margashirsha Purnima Vrat

All day: Margashirsha Purnima Vrat

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 20, 2021 December 21, 2021 December 22, 2021

All day: Sankashti Chaturthi

All day: Sankashti Chaturthi

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 23, 2021

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt
December 24, 2021

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt
December 25, 2021 December 26, 2021
December 27, 2021

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 28, 2021 December 29, 2021

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
December 30, 2021

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Saphala Ekadashi

All day: Saphala Ekadashi
December 31, 2021

All day: Pradosh Vrat (K)

All day: Pradosh Vrat (K)

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Property Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt

All day: Vehicle Purchase Muhurt
January 1, 2022 January 2, 2022